Anlæg og etablering dækker over mange ting, nedenfor på listen kan du se nogle af dem

 • Indkørsel
 • Gangarealer
 • Støttemurer
 • Trapper
 • Opretning af eksisterende belægning
 • Anlæggelse af nye bede
 • Cykelskure/ Overdækninger
 • Hegnsopsætning
 • Havetegninger & design
 • Udskiftning af hæk
 • Græsplæner & rullegræs
 • Stubfræsning
 • Beskæring & træfældning
 • Plantearbejde
 • Espalier til klatreplanter
 • Rensning af tagrender, riste & brønde
 • Rydning & udgravninger
 • Belægning

Have & Anlæg

Vi udfører alt inden for anlægsgartner faget. Det kan både være hele nyanlæg, men også opretninger og tilpasning af eksisterende belægninger.

Kort sagt arbejder vi med alt der vedrører din have.

Som kunde kan det til tider godt være svært, at se løsninger der fungerer, samt at overskue større projekter i haven. Derfor står vi parat til at vejlede og rådgive dig gennem hele forløbet, fra idé til færdigt resultat.

Kontakt

Mange haveejere ser haven som et uoverskueligt projekt, vi hjælper dig gerne til en løsning med en
funktionel have som samtidig er flot, og med minimal vedligeholdelse. Hvis din opgave ikke er beskrevet ovenfor er du altid velkommen til at høre om det er noget vi kan lave.